Moje činnost

Česká a slovenská historie má stovky zapomenutých hrdinů. Naše společnost na ně zapomněla.

Mým cílem je přibližovat tyto zapomenuté osobnosti široké veřejnosti formou knih a odborných i populárně-naučných článků. Jako člověk mladší generace bych rád příběhy přiblížil i svým vrstevníkům, kteří mají často jiné zájmy a nejsou na svou minulost hrdí.

Ve své badatelské činnosti jsem se více zaměřil na naše výjimečné osobnosti, které vybojovaly samostatnost naší země na východní frontě. Účast našich vojáků na východě je dnes neprávem opomíjená a stojí ve stínu letců britského královského letectva a československých výsadkářů. Na východní frontě přitom probíhaly daleko krvavější boje než na západě a zdaleka ne každý voják bojující na východě byl přesvědčený komunista. Naopak, plno našich hrdinů komunisté doslova vymazali z historie, zavřeli je na dlouhá desetiletí do vězení, popravili, nebo je donutili emigrovat do zahraničí. V Izraeli, Spojených státech Amerických, Kanadě či Austrálii žilo po druhé světové válce více než tisíc hrdinů naší československé armády.

S Janem Ihnatíkem (1922), přeživším Gulagu a účastníkem bitvy u Kyjeva či Jasla

Nejvíce mne fascinovala bitva u Sokolova – další etapa našich dějin, kterou komunisté kompletně změnili k obrazu svému. Přitom se jedná o naprosto ojedinělou událost, co nemá v našich dějinách obdoby. Na jednom místě spolu bojovali naši předkové mnoha národností a politických přesvědčení. Všechny semkla touha bojovat za samostatnost naší země se zbraní v ruce. Nezáleželo na tom, jestli to byli Češi, Slováci, Židé, zakarpatští Rusíni, Ukrajinci, Poláci, Maďaři, Rumuni, Rusové, Lotyši či Němci. Všichni bojovali ve stejné rotě v bojích u Sokolova. Muži i ženy. Komunisté, antikomunisté, sociální demokrati, lidé bez politického přesvědčení. Všichni bojovali za svobodné Československo a my o nich nic nevíme!

Nevíme přesně, kolik jich v bojích padlo – počty nejsou úplné. Jedním z mých cílů je zpracovat kratičké příběhy všech hrdinů bojujících u Sokolova.

V obecně prospěšné společnosti Sokolovo se snažíme jejich osudy mapovat. Spolupracuji na vzniku nového pomníku československým vojákům přímo v Sokolovu. Měl by být odhalen u příležitosti 80. výročí bitvy v březnu 2023, ale kvůli válce se vše muselo odložit. Vůbec poprvé by se měly na pomníku objevit jména padlých. V celém projektu spolupracujeme s Ministerstvem obrany ČR a mnoha ukrajinskými institucemi. Kromě pomníku je naším dalším cílem vydat publikaci s osudy všech padlých vojáků a vůbec poprvé ukázat tváře našich padlých předků – u velké většiny z nich dodnes neznáme ani jejich podobiznu.

S Jarmilou Halbrštátovou (1924-2020), tehdy poslední žijící veteránkou bitvy u Sokolova.

Svou badatelskou pozornost věnuji i osudům sudetských Němců v československé armádě. Ne každý Němec byl totiž nacista. Byly tu stovky, možná tisíce, obyvatel čs. pohraničí, kteří se rozhodli odejít do zahraničí a bojovat za Československo se zbraní v ruce. Po roce 1945 se k nim náš stát otočil zády – některé válečné hrdiny odsunul, jiní odešli s antifašistickými transporty dobrovolně, avšak největší část emigrovala do zahraničí. Tam si často změnili svá jména, začali nové životy a zůstali zapomenuti.

Někteří se odstěhovali do Izraele, kde již od roku 2015 pátrám doslova detektivním způsobem po zapomenutých československých válečných hrdinech. Podařilo se mi tehdy dokonce najít tři válečné veterány, kteří nejsou Českou republikou evidováni a byli tedy úplně zapomenuti.

Veškeré badatelské činnosti se věnuji ve svém volném čase a platím si ji ze svého. Nejsem zaměstnán v žádné instituci.

Pokud mne budete chtít podpořit, můžete si zakoupit některou z mých knih či mi poslat finanční dar, za který budu velmi vděčný.

Máme stovky hrdinů, važme si jich, poznávejme jejich příběhy a buďme na ně hrdí!


S Josefem Mullerem (1920-2021), veteránem bitev u Kyjeva či na Dukle. Izrael, únor 2019

S Ervínem Hoidou (1918-2024), veteránem bitvy o Francii 1940 či obléhání Dunkerque 1944-45. Velká Británie, březen 2023

S Věrou Schiffovou (1926-2023), přeživší Terezína. Kanada, září 2023