Stanislav Kobrle: Zapomenutý příběh vězně Gulagu a hrdiny východní fronty

Stanislav Kobrle je jedním z řady zapomenutých hrdinů naší historie. V roce 1940 uprchl z okupovaného Československa do zahraničí. Přes Polsko tehdy vedla jediná možná cesta na východ – do Sovětského svazu, kde se chtěl zapojit do boje za osvobození své vlasti. Místo toho ho stalinský režim odsoudil za ilegální překročení státní hranice na tři roky do nápravně-pracovního tábora Gulagu. Po propuštění vstoupil do Československé vojenské jednotky v Buzuluku. Prošel boji u Sokolova a osvobozoval hlavní město Ukrajiny Kyjev. Nejvíce se vyznamenal v bitvě na Dukle, kde také hrdinsky padl. Ač byl hrdinou z východu, pozornosti se nedočkal za komunistického režimu, ani po pádu totality. 

počet stran: 40

rok vydání: 2022

nakladatel: Jiří Klůc

rozměry: 148x210 mm

ISBN: 978-80-11-01277-9

Knihu si můžete OBJEDNAT na e-mailu sokolovo1943@seznam.cz nebo ZDE

Cena s podpisem a věnováním autora 85 Kč


Zapomenutí váleční veteráni

Kniha odhaluje čtyři doposud neznámé příběhy posledních žijících veteránů:

Miroslav Bernat (*1924) se jako Volyňský Čech v březnu 1944 dobrovolně přihlásil do čs. zahraniční armády. Byl raněn v bitvě na Dukle, později osvobozoval východní Slovensko. Na  frontě bojoval společně s tatínkem, ruským legionářem.

Marie Michajlovičová (*1921) sloužila jako spojařka u 1. čs. samostatné tankové brigády. Vyznamenala se v bojích na Dukle a zúčastnila se i Ostravskoopavské operace.

Ladislav Sládek (*1928) zažil okupaci jižního Slovenska Maďarskem. Hrozila mu služba v maďarské polovojenské organizaci Levente, uprchl proto z domova a  přidal se k jednotkám Rudé armády. S tou pak osvobozoval Budapešť.

Vladimír Stránský (*1928) byl v 16 letech jedním z nejmladších průzkumníků 1. čs. armádního sboru v SSSR. Prošel krvavými boji na Dukle, kde přišel o svého milovaného tatínka.


počet stran: 104

rok vydání: 2022

nakladatel: Jiří Klůc

rozměry: 148x210 mm

ISBN: 978-80-11-00967-0

Knihu si můžete OBJEDNAT na e-mailu sokolovo1943@seznam.cz nebo ZDE

Cena s podpisem a věnováním autora 220 Kč

Výtěžek z prodeje knihy bude věnován na podporu válečných veteránů

Josef Müler: příběh čs. židovského vojáka

Píše se 17. květen 1945. Koná se slavnostní přehlídka Svobodovy jednotky. Defilé Prahou směřuje z Václavského na Staroměstské náměstí. Přihlíží i prezident Edvard Beneš.

Ve věži jednoho z obrněných aut stojí také Josef Muller. Salutuje přihlížejícím Pražanům, kteří obklopují jeho vozidlo. Lidé oslavují konec války.

Nikdo z nich nemůže znát pocity mladého poručíka. Nikdo z nich nemůže vědět, že tento hubený důstojník s několika medailemi na hrudi, je ve skutečnosti maďarský Žid, který v době útěku z pracovního tábora vážil 42 kilo. Lidé netuší, že o českém národě toho moc neví a že až do poloviny května 1943, kdy na území Sovětského svazu vstoupil do řad čs. armády, aby bojoval proti Němcům, neuměl ani slovo česky…

počet stran: 160

rok vydání: 2020

nakladatel: Svět křídel, Ústav pro studium totalitních režimů

rozměry: 173x240 mm

ISBN: 978-80-7573-027-5 a 978-80-88292-70-8

Knihu si můžete zakoupit na sokolovo1943@seznam.cz nebo ZDE

Cena s podpisem a věnováním autora 270 Kč

Ohlasy čtenářů

"Knihu jsem již dočetl. Já jsem typ čtenáře, který potřebuje, aby text měl spád a nebyl překombinovaný. Příběh pana Müllera to splňuje ve všech ohledech. Nejen, že je silný sám o sobě, avšak i forma má lví podíl na tom, jak jsem se do knihy začetl a nepřestal až na konci. Osobně velmi oceňuji celistvost textu. Nemám rád rušivé elementy typu různých vložených boxů, nedej bože psaných jiným písmem, případně zaplevelení rozsáhlým poznámkovým aparátem. Fotografie s hutnějším popisem tam nejsou zas tak často, neruší. Čtivost je výborná. Plánoval-li jste publikaci, která bude pro širší veřejnost, trefil jste to. Postavit knihu na osobním příběhu otevírá srdce čtenářů.""Pod  stromečkem jsem našel Vaši knihu. Přečetl jsem ji jedním dechem. Novodobou historii čtu velice  rád a ty "velké" dějiny jsou na příbězích jednotlivých lidí ukázány nejlépe. Pan Josef Müller musí být úžasná osobnost, čiší z něho nezdolný optimismus, láska k české zemi a k Čechům, ale stejně tak i k Izraeli. Jeho popis válečných poměrů a bojů třeba na Dukle je úchvatný, a přitom není nijak zaujatý. Začátky života v Izraeli nebyla nijaká selanka. Knihu jsem nemohl ani odložit. Ze všeho je cítit osobní prožitek a objektivita, na nikoho nic nesvádí. Často si kladu otázku, jak to mohli ti kluci (většinou ve věku 19 - 25) vůbec vydržet...Ale i když je pan Müller určitě dobrý vypravěč, bez Vašeho velkého přičinění by taková kniha nevznikla.

Už před časem jsem jako Mělničák četl vaši knihu o kpt. Jarošovi, rovněž velmi dobrou. I ta mi v lecčem otevřela oči, ačkoliv kolem pomníku kpt. Jaroše u kulturního domu v Mělníku často chodím. Úctu k osobnostem v nás vymazala minulá doba a ta nynější na to bohužel navazuje.

V záplavě dnešní publicistiky a zkratkovitých informací jsou právě takovéto knihy o konkrétních lidech a konkrétních událostech cenné a potřebné. O nutnosti zkoumat a studovat novodobou historii co nejobjektivněji netřeba pochybovat.  - Už teď se těším na něco dalšího od Vás. Prosím, pište pořád..."

- Ivan Večl


"Za mě, výjimečný titul napsaný skvělou formou."


"Právě jsem dočetl knížku, četla se jedním dechem. Jsem strašně moc rád, že jste si dal tu práci a knížku napsal. Fakt sem hrozně moc nadšený a doufám, že v tvorbě a psaní budete pokračovat. Úžasný příběh..."

Kapitán Otakar Jaroš: Příběh hrdiny od Sokolova

Kniha přináší první ucelený pohled na osud jednoho z nejvýznamnějších příslušníků čs. zahraničního odboje. Díky více než 150 unikátním a nikdy nepublikovaným fotografiím z jeho předválečného života má kniha za cíl ukázat pravou tvář mladého vlastence, člena Sokola, Junáka i sportovce, který se stal po druhé světové válce jedním z komunistických symbolů boje proti nacismu.

V první části knihy je hlavní důraz kladen na jeho život v Lounech a poté na Mělníku, připomínán je i osud Jarošova vzoru, strýce, legionáře a generála Františka Konopáska, popraveného v roce 1943 nacisty. Dále je v knize popsána vojenská kariéra Otakara Jaroše od absolvování akademie v Hranicích, po odchod do zahraničí a život v Sovětském svazu.

Zvláštní důraz je kladen na jeho působení v československé jednotce v SSSR a boj u Sokolova. Druhá část knihy se věnuje poválečnému odkazu kapitána Jaroše a je zároveň unikátním souhrnem všech různých spojitostí od pomníků až po názvy ulic prvního československého hrdiny Sovětského svazu.

počet stran: 176

rok vydání: 2018

nakladatel: Svět křídel

rozměry: 173x240 mm

ISBN: 978-80-7573-027-5

Knihu si můžete zakoupit na sokolovo1943@seznam.cz nebo ZDE

Cena s podpisem a věnováním autora 240 Kč

Sokolovo: Ve stínu propagandy

Kniha přináší informace týkající se prvního bojového vystoupení čs. vojáků na východní frontě u Sokolova v březnu 1943.

V první části knihy je hlavní důraz kladen na počátky odboje v Polsku, internaci Čechoslováků v SSSR a zejména na vojenské a politické pozadí organizování Československé vojenské jednotky v Buzuluku a boj o Sokolovo. Kniha také překládá citace válečných deníků obou bojujících stran.

Ve druhé části se zabývá poválečnými osudy bojovníků od Sokolova nebo odkazem boje o Sokolovo nejen v armádě, ale i v kultuře. Přibližuje i personální a propagandistické spojitosti se západočeským Sokolovem, který byl přejmenován z německého Falknov (Falkenau) na český název právě u příležitosti 5. výročí bitvy u Sokolova. Knihu doplňují bohaté přílohy a přibližně 250 převážně nepublikovaných fotografií.

počet stran: 256

rok vydání: 2016

nakladatel: Svět křídel

rozměry: 173x240 mm

ISBN: 978-80-87567-85-2

Knihu si můžete zakoupit na sokolovo1943@seznam.cz nebo ZDE

Cena s podpisem a věnováním autora 230 Kč